Press

PRESSMEDDELANDE 2018-11-30
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

GHT-logo

GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING

har utsett

Peter Annerback, Erik Helgesson & Amanda Kappelmark

till

Årets Holme 2018

//In English below//
De får priset för att ha stått upp för en demokratisk, medlemsstyrd facklig organisering och därmed den ursprungliga svenska modellen, när det politiska, fackliga, mediala och juridiska etablissemanget, för att de i sin ynklighet känner sina privilegier hotade, föreslår ”ett kirurgiskt ingrepp” uttryckligen riktade mot medlemsstyrda fackliga organisationer, utan att ens fatta att detta innebär ett anammande av den Vitryska modellen.

”Den där tanken, att vi en gång alla
skulle ropas fram inför en allseende domare
och få stå till svars icke blott för vad vi gjort, utan också för vad vi underlåtit att göra,
den var icke så dum. Där fingo de som
vördat illviljan och enfalden sin dom.”

(Torgny Segerstedt, Idag-spalten, 8 september 1934 (!)


Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning delar ut priset Årets Holme den 1:a December varje år, till minne av den dag Rosa Park i handling och inte bara prat tog strid för heder och mänsklig värdighet. Priset utdelas till en världsmedborgare som i handling och med risk för egen karriär stått upp för de kontextuellt gemensamma värden som bygger och håller samman vänskap, familjer och länder. Holme är hjälten i Jan Fridegårds trilogi Trägudars land, Gryningsfolket & Offerrök.

Priset har tidigare utdelats till Ara Abrahamian (2008), Lydia Cacho (2009), Julian Assange (2010),

Shahira Amin (2011), Yang Zaixin and Su Tianjin (2012), Edward Snowden (2013), Hennie van Vuuren (2014), Khadija Ismayilova (2015), Raif Badawi (2016) samt Daphne Caruana Galizia (2017).


2018 the prize is awarded the three dockers Peter Annerback, Erik Helgesson and Amanda Kappelmark. They are awarded the prize for standing up for the original Swedish labour market model with free, democratic unions, governed only by its members, when the Swedish legal, political and medial establishment wants to protect their privileges against the threat of member-governed unions, creating new laws for industrial relations, ”surgically” targeted against these unions, replacing the original Swedish model with the system practised in Belarus.

”The thought that we all once should be called in front of an all-seeing judge, to answer not only for what we did, but also for what we failed to do, was not so stupid. Here, those who venerate malice and foolishness should have gotten theirjudgment.” (Torgny Segerstedt, September 8 1934!)  


December 1st each year, in memory of the day Rosa Park in action and not just talk, took the fight for honour and human dignity, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning delivers the prize Holme. The prize is awarded to a citizen of the world who, in action and at risk of his/her own career, has stood for the contextual common values ​​that build and maintain friendship, families and countries. Holme is the heroe in Jan Fridegårds trilogy Land of wooden gods (Trägudars land), People of the dawn (Gryningsfolket) and Sacrificial smoke (Offerrök).

The prize has earlier been awarded Ara Abrahamian (2008), Lydia Cacho (2009), Julian Assange (2010),

Shahira Amin (2011), Yang Zaixin and Su Tianjin (2012), Edward Snowden (2013), Hennie van Vuuren (2014), Khadija Ismayilova (2015), Raif Badawi (2016) and Daphne Caruana Galizia (2017).PRESSMEDDELANDE 2017-11-30
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

GHT-logo

GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING

 in memoriam

Daphne Caruana Galizia

Holme of the year 2017

remembering her outstanding fight against the crooks of our contemporary world, living their lives parasitizing on decent people,  Daphne finally making the ultimate sacrifice, giving her life for the dignity of her profession and her people.

dcg

Thank you Daphne,you will always be in our heart and may never be forgotten.

This year’s award sum is ten thousand Swedish Crowns and has, following the wish of her children and husband, been donated to Dar Merhba Bik Foundation

The Holme Award has previously been rewarded Ara Abrahamian (2008), Lydia Cacho (2009), Julian Assange (2010), Shahira Amin (2011), Yang Zaixin and Su Tianjin (2012), Edward Snowden (2013), Hennie van Vuuren (2014), Khadija Ismayilova (2015) and Raif Badawi (2016)

The Holme award is presented annually, on December 1st, commemorating the anniversary of the day Rosa Parks by her courage took the fight for human dignity. It is given to a citizen of the world, who through actions, risking his or her own career, uphold the collective values that build and keep friendship, families and countries together. Holme is the hero of Swedish author Jan Fridegård’s trilogy Land of wooden gods, People of the dawn and Sacrificial smoke.


GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING

was founded 1832, and is most well-known for standing up for humanity, dignity and professional ethos also during the Second World War, when the Swedish Government bent its back for the Nazis.

It is now owned by professor Dennis Töllborg, and the ambition is that it will – defending its legacy ­– be back as a newspaper in 2017. The keynote was, is and will continue to be, Competence & Quality, No Compliance.PRESSMEDDELANDE 2016-11-30
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

GHT, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, har utsett den saudiske demokratiaktivisten Raif Badawi till Årets Holme 2016.badawi_lashes

Raif Badawi dömdes i maj 2014 till bl.a. 1000 piskrapp, att avtjänas med 50 åt gången för att han inte skall avlida direkt. Raif skall piskas för att han tagit kampen för mäns och kvinnors rättigheter, yttrandefrihet och demokrati i en av världens mest inskränkta och korkade diktaturer, Saudiarabien. Detta lands självpåtagna makthavare stöds i handling, till skam för det svenska folket, av svenska makthavare och svenskt näringsliv. I gångjärnens land kallar dessa svenskar detta för ”pragmatism”.

Priset Holme utdelas varje år den 1:e december till minne av årsdagen då Rosa Parks stod upp med mod och tog kampen för människors värdighet. Priset tilldelas en världsmedborgare som i handling och med risk för egen karriär stått upp för de kontextuellt gemensamma värden som bygger och håller samman vänskap, familjer och länder. Holme är hjälten i Fridegårds trilogi Trägudars land, Gryningsfolket & Offerrök.

Priset, som endast utdelas om den nominerade personen tackat ja, har tidigare tilldelats Ara Abrahamian, Sverige (2008), Lydia Cacho, Mexiko (2009), Julian Assange, Australien (2010), Shahira Amin, Egypten (2011), Yang Zaixin och Su Tianjin, Kina (2012), Edward Snowden, U.S.A. (2013), Hennie van Vuuren, Sydafrika (2014) and Khadija Ismayilova, Azerbajdzjan (2015).

The Raif Badawi Foundation kan stödjas via #Free Raif Badawi, se mer på https://www.gofundme.com/freeraifbadawi

arets-holme-2016Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, i folkmun kallad handelstidningen, grundades 1832 och är mest känd för att konsekvent stått upp humanitet, värdighet och professionsetos även under andra världskriget, då den svenska makten böjde knä inför de tyska nazisterna. Den ägs numera av professor Dennis Töllborg, och ambitionen är att tidningen 2017 – fortsatt lika obrottsligt lojal endast mot värden – skall återuppstå på veckobasis.
Dennis Töllborg +46-70-6256756 Handelstidningen.org

GHT, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, has appointed the Saudi democracy activist Raif Badawi to Holme of the Year 2016.

In May 2014 Raif Badawi was sentenced to, among other things, 1 000 lashes. These are to be served with 50 at a time so he will not die instantly. Raif are to be whipped since he decided to stand up for equality, dignity, freedom of speech and democracy, and did that in one of the most narrow-minded, stupid and evil dictatorships in contemporary world. The self-imposed emperors of Saudi Arabia is in action, to the shame of the Swedish people, supported by Swedish trade and industry as well as by those in political power. These are, with their hinge backbone, nothing but a contemporary insult to all that Sweden in its rhetoric stands for.

The Holme award is presented annually, on December 1st, commemorating the anniversary of the day Rosa Parks by her courage took the fight for human dignity. It is given to a citizen of the world, who through actions, risking his or her own career, uphold the collective values that build and keep friendship, families and countries together. Holme is the hero of Swedish author Jan Fridegård’s trilogy Land of wooden gods, People of the dawn and Sacrificial smoke.

The Holme Award has previously been rewarded Ara Abrahamian, Sweden (2008), Lydia Cacho, Mexico (2009), Julian Assange, Australia (2010), Shahira Amin, Egypt (2011), Yang Zaixin and Su Tianjin, China (2012), Edward Snowden, U.S.A. (2013), Hennie van Vuuren, South Africa (2014) and Khadija Ismayilova, Azerbajdzjan (2015). It is only rewarded if the single nominee accept the prize.

The Raif Badawi Foundation can be supported via #Free Raif Badawi, see https://www.gofundme.com/freeraifbadawi

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning was founded 1832, and is most well-known for standing up for humanity, dignity and professional ethos also during the Second World War, when the Swedish Government bent its back for the Nazis. It is now owned by professor Dennis Töllborg, and the ambition is that it will – defending its legacy – be back as a newspaper 2017. The keynote was, is and will continue to be, Competence & Quality, No Compliance.
Dennis Töllborg +46-70-6256756 Handelstidningen.org

 

 

Omslag GHT

 

PRESSMEDDELANDE 2016-09-21

Premiär för nya Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

 

I samband med Bokmässan i Göteborg återuppstår den legendariska tidningen Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Bland skribenterna märks Hans Blix, Josephine Freje, Stig Fredrikson och Alexandra Pascalidou.

 

Arbetet med att skapa ett första nummer av tidningen har pågått i flera månader. Nu kommer resultatet: en 40 sidor tjock tidning – i broadsheet. Alla skribenter har själva valt sina ämnen. Hans Blix gör en analys av det internationella säkerhetsläget, Josephine Freje fortsätter sin uppmärksammade granskning av psykvården, Alexandra Pascalidou skriver om romernas situation i Europa och Stig Fredrikson om det demokratiska läget i Ryssland.

Initiativtagaren och ansvarige utgivaren Dennis Töllborg är nöjd.

– Vi ville bevisa att det faktiskt går att göra en papperstidning med kvalitet även i dessa tider. Det går, om det finns skribenter, fotografer och tidningsmakare som drivs av sin professionella etiska och moraliska kompass, säger han.

GHT har ett arv som förpliktigar – under legendariske chefredaktören Torgny Segerstedt var den en av de få tidningar som öppet kritiserade Hitler. Även i dag har tidningen en viktig roll att spela.

– Det behövs en motvikt mot alla lobbyister, tankesmedjor och pr-konsulter som i dag vill påverka vad vi läser i tidningar och ser på tv. GHT ska stå för öppenhet och demokrati, säger chefredaktör Terje Carlsson.

Att lansera en ny – om än traditionsrik – papperstidning 2016 kan tyckas svårt. Terje Carlsson håller inte med.

– Där andra pratar om kris, ser vi möjligheterna. Behovet av oberoende journalistik har aldrig varit större, säger han.

Det första numret har tryckts i en begränsad upplaga om 2 000 exemplar och kommer att säljas på Bokmässan. Det går även att beställa tidningen via handelstidningen.org.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Dennis Töllborg, ansvarig utgivare
dennis.toellborg@handelstidningen.org

Terje Carlsson, chefredaktör
terje.carlsson@handelstidningen.org

 

 

UR INNEHÅLLET:

Josephine Freje
”Sveket från psykvården”

Hans Blix
”Går vi mot en säkrare värld?”

Stig Fredrikson
”Putin strävar efter full kontroll”

Per Jönsson
”Mellanöstern – ett demokratiskt dilemma”

Shahira Amin
”En kidnappad revolution utan syre”

Alexandra Pascalidou
”Ett demokratiskt fiasko för EU”

Susanne Berger
”Fallet Wallenberg – en obekväm sanning?”

Nina Törmark
”Svår uppväxt och kreativ urkraft”

Erik Blix
”Vassa bilder av satirens mästare”

Pia Schmidt de Graaf
”Evert Taube och GHT”

 

PRESSBILDER (KLICKA FÖR HÖGUPPLÖST VERSION):

Dennis Töllborg

Dennis Töllborg: ”Vi ville bevisa att det faktiskt går att göra en papperstidning med kvalitet.”
Foto: Sören Håkanlind

Terje Carlsson

Terje Carlsson: ”Behovet av oberoende journalistik har aldrig varit större.”
Foto: Sören Håkanlind

GHT

Tidningens omslag pryds av ett klassiskt citat av Torgny Segerstedt.

Comments are closed.